چهارشنبه 13 اسفند 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1399/9/30 یکشنبه

شروع فرایند نقل و انتقالات برون سازمانی در سال 99.

آغاز فرایند ثبت نامه در سامانه نقل و انتقالات.

.
در  اجرای بخشنامه 2155/209/د مورخ 24/03/1396 مدیرکل محترم منابع انسانی وزارت متبوع،  به اطلاع  میرساند سامانه نقل و انتقالات برون سازمانی دانشکده از تاریخ01/10/1399 لغایت  30/10/1399  جهت ثبت نام  متقاضیان  فعال ودر دسترس می باشد. شایان ذکر است مدت مذکور قابل تمدید نخواهد بود. مقتضی است ضمن مد نظر قراردادن موضوعات ذیل مراتب به نحو شایسته  به اطلاع تمامی کارکنان رسانده شود .
1ـ درحال حاضر کارکنان رسمی ، پیمانی و قرارداد کار معین (تبصره 5 ماده 31) می توانند از سامانه استفاده نمایند.
2 ـ راهنمای ثبت نام در صفحه اصلی سامانه و همچنین  در پورتال  منابع انسانی موجود می باشد.
3 ـ با توجه به بخشنامه 191836/11/96/د     مورخ 12/12/1396   کارکنان رسمی آزمایشی  نمی توانند  در سامانه  ثبت نام نمایند.
4 ـ بارگذاری عکس  پرسنلی  در سامانه  اجباری  بوده ودر صورت  عدم بارگذاری  درخواست فرد بررسی نخواهد شد.
5 ـ سامانه برای کارمندان  مامور بخدمت در دانشگاه های دیگر جهت تمدید  ماموریت  تا  پایان سال جاری فعال  میباشد.
6ـ در زمان ثبت نام ، محل خدمت را بصورت دقیق انتخاب نمایند. و از انتخاب  سرشاخه  بصورت  کلی جدا خودداری نمایند.
 7ـ درصورت مشاهده مغایرت اطلاعات پرسنلی در سامانه ،افراد متقاضی به اموراداری واحد محل خدمت خود مراجعه نمایند.
8ـ کد رهگیری صرفا جهت ثبت نام هایی که بصورت صحیح در سامانه ثبت گردد صادر خواهد شد.
 9 ـ  زمانبندی روند بررسی  در خواست ها  به شرح ذیل می باشد.
 ـ  01/10/1399  لغایت30/10/1399  ثبت درخواست
  ـ 01/11/1399 لغایت 09/11/1399 بررسی و ثبت  نتایج  کمیته داخلی  واحد ها
  ـ 11/11/1399 لغایت 19/11/1399  بررسی و ثبت نتایج  کمیته  داخلی  معاونت ها
10ـ به درخواست های ارجاع شده خارج از برنامه زمانبندی اعلام شده هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
abadanums.ac.ir
 .
آرشیو
كلمات كليدی :سامانه نقل و انتقالات
نسخه قابل چاپ
بیشتر