چهارشنبه 13 اسفند 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار

1399/10/6 شنبه

صدور احکام فوق العاده ویژه.

.
     در اجرای مفاد بندهای سه وچهار صورتجلسه هیات امنای مورخه 99/09/17دانشکده و در راستای اصلاح بند 12ماده 54آیین نامه اداری واستخدامی کارکنان غیر هیات علمی موضوع نامه شماره 6562/209/د مورخه 99/09/14 معاون محترم توسعه مدیریت ،منابع وبرنامه ریزی وزارت متبوع، مقتضی است نسبت به صدور احکام برقراری فوق العاده ویژه برای کلیه مشاغل بمیزان 50درصد سقف امتیاز حقوق ثابت ومستمر  وبرای مشاغل کارگری بمیزان 50 درصد حقوق پایه ابلاغی سالیانه توسط وزارت متبوع با تاریخ اجرای  99/10/01 اقدام لازم بعمل آمده واحکام مربوطه جهت بررسی وامضا از طریق اتوماسیون احکام به کارتابل اینجانب ارسال گردد.مزید اطلاع  تغییرات لازم در سیستم پرسنلی آذرخش اعمال گردیده ونوع حکم شماره 427و شرح حکم شماره 532و533تعیین شده است .
abadanums.ac.ir
 
.
آرشیو
كلمات كليدی :فوق العاده ویژهاحکامحکم
نسخه قابل چاپ
بیشتر