چهارشنبه 13 اسفند 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
1399/10/22 دوشنبه

تبديل وضعيت ايثارگران موضوع قانون تفسير بند (و)ماده (44)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور.

تبديل وضعيت ايثارگران موضوع قانون تفسير بند (و)ماده (44)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور.

.
تبديل وضعيت ايثارگران موضوع قانون تفسير بند (و)ماده (44)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور
abadanums.ac.ir
 .
آرشیو
كلمات كليدی :تبدیلوضعیتايثارگران
نسخه قابل چاپ