دوشنبه 11 اسفند 1399  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
1399/10/22 دوشنبه

شروع تحویل مدارک پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی بهورز.

شروع تحویل مدارک پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی بهورز.

.
از تاریخ 99/10/20 لغایت 99/10/22 تحویل مدارک پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدام پیمانی بهورز در محل ستاد دانشکده انجام شد.
abadanums.ac.ir
.
آرشیو
كلمات كليدی :استخداممدارکبهورز
نسخه قابل چاپ