یکشنبه 6 اسفند 1402  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

پرسش و پاسخ

1402/9/28 سه‌شنبه

شرایط بازنشستگی مشاغل مربوط به کار با اشعه به چه نحوی می باشد؟.

شرایط بازنشستگی مشاغل مربوط به کار با اشعه به چه نحوی می باشد؟.

.
با استناد به قانون حفاظت در برابر اشعه افرادی که به طور مستمر با اشعه اشتغال بکار داشته باشند.از افزایش خدمت به شرح ذیل استفاده خواهند کرد:
کار با پرتو(گروه الف(
به ازای هرسال خدمت یکسال افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر 10 سال
کار با پرتو(گروه ب(
به ازای شش ماه خدمت  افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر 5 سال
نکته *
دستگاه تشخیص دهنده نوع پرتو و تعیین مدت افزایش خدمت ارفاقی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی خواهد بود

 .
آرشیو
نسخه قابل چاپ
بيشتر