یکشنبه 6 اسفند 1402  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اطلاعیه ها

1402/4/21 چهارشنبه

شروع فرآيند ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران در سال١٤٠1( مرحله 2).

شروع فرآيند ارزيابي عملكرد كاركنان و مديران در سال١٤٠1( مرحله 2).

.
در اجرای دستورالعمل شماره ۳۰۹/۲۰۱/د مورخ 99/04/04 مدیر كل محترم منابع انسانی وزارت متبوع مبنی برشروع فرآیند ارزیابی عملكرد كاركنان و مدیران در سال ۱۴۰۱ ، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا تمامی كاركنان ( رسمی ، پیمانی، قراردادی تبصره ۵ ماد ۳۱ ( مطابق برنامه زمانبندي پیوست و باتوجه به راهنمای موجود جهت تكمیل فرم ارزشیابی ( مرحله دوم) در فاصله زمانی ۱۶ / ۰۳ / ۱۴۰۲ لغایت ۲۸ / ۰۳ / ۱۴۰۲به پورتال دانشگاه / سامانه فیش حقوقی / سامانه ارزیابی عملكرد مراجعه نمایند
 .
آرشیو
كلمات كليدی :ارزیابیکارکنانمدیران
نسخه قابل چاپ
بیشتر