یکشنبه 6 اسفند 1402  
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
1401/8/7 شنبه

برگزاری جلسه دوره آموزشی حوزه منابع انسانی با روسای امور اداری واحد های تابعه.

باتوجه به بر گزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین ومقررات وهمچنین بررسی بخشنامه های اخیروزارت متبوع درحوزه منابع انسانی در روزیکشنبه مورخ 17/07/1401 راس ساعت 9 صبح با گروه هدف کارشناسان حوزه اداری در سالن آموزش ستاد دانشگاه، خواهشمند است دستور فرمایید به روسای امور اداری ابلاغ گردد راس موعد مقرر جهت شرکت در کارگاه یاد شده حضور به هم رساند. .

.
باتوجه به بر گزاری   دوره آموزشی آشنایی با قوانین ومقررات وهمچنین بررسی بخشنامه های  اخیروزارت متبوع  درحوزه منابع انسانی در روزیکشنبه مورخ 17/07/1401 راس ساعت 9 صبح  با گروه هدف کارشناسان حوزه اداری در سالن آموزش ستاد دانشگاه، خواهشمند است دستور فرمایید به روسای امور اداری  ابلاغ گردد راس موعد مقرر جهت شرکت در کارگاه یاد شده حضور به هم رساند.

 .
آرشیو